Skoczów ul. Targowa 26
e-kartoteka

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”,
ul. Targowa 26, 43-430 Skoczów.

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) art. 6 ust. 1 lit. C

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator zleci przetwarzanie danych osobowych.

5)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej .

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po ustaniu członkostwa
w Spółdzielni.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany .

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WSPÓLNOTA"
ul. Targowa 26, 43-430 Skoczów
Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek
7.00 - 17.00
Wtorek
7.00 - 15.00
Środa
7.00 - 15.00
Czwartek
7.00 - 15.00
Piątek
7.00 - 13.00
e-kartoteka