Skoczów ul. Targowa 26
e-kartoteka

Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Skoczowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków S.M. "Wspólnota", które odbędzie się w trzech częściach:

I część odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa)

II część odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek)

III część odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek)

każdorazowo o godzinie 17.00 w sali Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Targowej 26.

Sprawozdania i projekty uchwał objęte porządkiem obrad zostały wyłożone do wglądu dla członków Spółdzielni w siedzibie S.M. "Wspólnota" przy ul. Targowej 26 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce O SPÓŁDZIELNI/ORGANY SPÓŁDZIELNI.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WSPÓLNOTA"
ul. Targowa 26, 43-430 Skoczów
Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek
7.00 - 17.00
Wtorek
7.00 - 15.00
Środa
7.00 - 15.00
Czwartek
7.00 - 15.00
Piątek
7.00 - 13.00
e-kartoteka