Skoczów ul. Targowa 26
e-kartoteka

Aktualności

Informacja dla członków Spółdzielni

W dniu 10.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Skoczowie z udziałem przewodniczących I i II części Walnego Zgromadzenia Członków celem stwierdzenia, która z uchwał wynikająca z porządku obrad otrzymała wymaganą statutem ilość głosów oraz która takiego warunku nie spełniła.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WSPÓLNOTA"
ul. Targowa 26, 43-430 Skoczów
Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek
7.00 - 17.00
Wtorek
7.00 - 15.00
Środa
7.00 - 15.00
Czwartek
7.00 - 15.00
Piątek
7.00 - 13.00
e-kartoteka