wielkość czcionki: A | A | A

AKTUALNOŚCI

 

 

ODCZYTY PODZIELNIKÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota" w Skoczowie informuje, że w miesiącu maju br. odbywają się odczyty podzielników kosztów centralnego ogrzewania w mieszkaniach. Prosimy o udostępnianie mieszkań i umożliwienie łatwego dostępu do grzejników. W przypadku uniemożliwienia odczytu przez użytkownika mieszkania w terminie, rozliczenie roczne zostanie dokonane zgodnie z obowiązującym regulaminem. Informacje o terminie odczytów wywieszane są na klatkach schodowych.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 2019 ROK

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Skoczowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dwóch częściach:

I część w dniu 08.04.2019 roku

II część w dniu 09.04.2019 roku.

 

PROTOKÓŁ Z LUSTRACJI PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,WSPÓLNOTA" W SKOCZOWIE ZA LATA 2015-2017R.

 

W załączniku przedstwiamy protokół z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Wspólnota " w Skoczowie za lata 2015-2017r. oraz list polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

 

 

LUSTRACJA

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozpoczęcie obowiązkowej lustracji naszej Spółdzielni (raz na trzy lata) przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie rozpocznie się od dnia 01.10.2018 r. do dnia 26.11.2018 r., a w związku ze złożoną skargą jednego z członków Spółdzielni do Ministra Inwestycji i Rozwoju termin został przedłużony do dnia 03.12.2018 r. Koszt lustracji wynosi 10.800 zł, a w związku z powyższą skargą koszt wzrósł do kwoty 11.700 zł.

 

Informacja dla członków Spółdzielni

W dniu 06.04.2018 r. do Spółdzielni wpłynęły projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Członków. W wyniku powyższego zmianie uległ porządek obrad.

Sprawozdania objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków są do wglądu dla członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni w godzinach urzędowania oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Organy Spółdzielni/Walne Zgromadznie od 09.04.2018 r.

Każdy członek ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi dokumentami.

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Skoczowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dwóch częściach w dniach 23 i 24 kwietnia 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury o godzinie 17.00.

 

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z inwentaryzacją w dniu 29.12.2017 r. (piątek) administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Skoczowie będzie nieczynna.

 

TELEWIZJA VECTRA

Infomujemy, że pakiet podstawowy telewizji kablowej VECTRA został wzbogacony o 32 programy cyfrowe i jest już dostępny. Odbiorcy ww. pakietu powinni ustawić odbiór w posiadanych telewizorach na głowicę DVBC i zaprogramować nadawane programy telewizyjne.

 

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota" w Skoczowie informuje, że został opracowany nowy REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT Z TYTUŁU DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY C.O. I C.C.W.

Rozliczenie kosztów ciepła za sezon grzewczy 2017/2018 r. nastąpi zgodnie z w/w Regulaminem.

Aktualnie obowiązujące regulaminy dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz w zakładce "Regulaminy".

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Rada Nadzorcza informuje, że 11 marca 2013 roku rozstrzygnięto konkurs na stanowisko prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Skoczowie. Szefem SM został Janusz Skowroński.
 

SEZON GRZEWCZY

Informujemy, że w dniu 20.09.2013 r. (tj. piątek) rozpoczynamy sezon grzewczy 2013/2014.
 

UWAGA - NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" informuje, że każde mieszkanie posiada indywidualny numer rachunku do zapłaty z tytułu użytkowania lokalu. Nowe naliczenie czynszowe za miesiąc marzec 2017, które zostało dostarczone posiada błędnie przypisany numer rachunku bankowego.

 

UWAGA- NR RACHUNKÓW BANKOWYCH POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" informuje, że każde mieszkanie posiada indywidualny nr rachunku do zapłaty z tytułu użytkowania lokalu. Nowe naliczenie czynszowe za miesiąc Luty 2016r które zostało dostarczone w Styczniu 2016, posiada błędnie przypisany nr rachunku bankowego.
 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "WSPÓLNOTA" 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Skoczowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dwóch częściach:

I część odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 roku (poniedziałek)

II część odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 roku (wtorek)

 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SM "WSPÓLNOTA" W SKOCZOWIE - 11 czerwca 2012r. cześć I

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Skoczowie zwołuje walne zgromadzenie członków w sali Miejskiego Domu Kultury przy ul. Targowej 26 w skoczowie w dniach : 1/ Cześć I - 11 czerwca 2012r o godzinie 16-stej dla nieruchomosci : Gustawa Morcinka: 3,9,13,15,17,18,19,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36 Pełna treść zawiadomienia - w załączniku
 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SM "WSPÓLNOTA" W SKOCZOWIE - 13 czerwca 2012r. cześć II

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólnota" w Skoczowie zwołuje walne zgromadzenie członków w sali Miejskiego Domu Kultury przy ul. Targowej 26 w skoczowie w dniach : 1 /Cześć II 13 czerwca o godzinie 16-stej dla nieruchomosci : Gustawa Morcinka: 5,7 ; Górny Bór : 3,4,5,6,7 ; Targowa : 20,21,22,23,24,25 ; Mickiewicza 37 ; Osiedlowa 16,18,20,22 ; Objazdowa : 18,20,22,24 Aleja Jana Pawła II 1a Pełna treść zawiadomienia - w załączniku
 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "WSPÓLNOTA" - 24 CZERWCA 2013 ROK, CZĘŚĆ I

Na podstawie postanowień art. 39 § 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie § 623 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Skoczowie zwołuje: WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. „WSPÓLNOTA” którego I część odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 roku / poniedziałek / o godz. 1600 w sali Miejskiego Domu Kultury przy ul. Targowej 26.
 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. "WSPÓLNOTA" - 25 CZERWCA 2013 ROKU, CZĘŚĆ II

Na podstawie postanowień art. 39 § 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie § 623 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Skoczowie zwołuje: WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. „WSPÓLNOTA” którego II część odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 roku / wtorek / o godz. 1600 w sali Miejskiego Domu Kultury przy ul. Targowej 26.
 

ul. Targowa 26
43-430 Skoczów


tel. Centrala 33 8533728
tel. fax. 33 8533878

e-mail: sm.wspolnota@wp.pl


www.wspolnota.skoczow.pl